Telefon  +48 504 267 770

Telefon  +48 606 293 202

Email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Warunki gwarancji

 1. GEWE AUTOEXPRES Grzegorz Piątek, zwany dalej PRODUCENTEM gwarantuje zgodność wykonania przyczepy z wymogami ruchu drogowego, jej wysoką jakość oraz pewność w eksploatacji przy zachowaniu zasad zawartych w instrukcji obsługi.

 2. Gwarancja udzielona jest na 24 miesiące od dnia sprzedaży przyczepy Użytkownikowi.

 3. Warunkiem zachowania gwarancji w czasie oznaczonym jest dokonanie okresowych przeglądów co 6 miesięcy od daty zakupu.

 4. Przekazując przyczepę do naprawy gwarancyjnej Użytkownik ma obowiązek okazania ważnej Karty Gwarancyjnej bez śladów zmian i ingerencji Użytkownika.

 5. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę lub wymianę na inne nie uszkodzone elementy, jeżeli została stwierdzona wada z winy Producenta.

 6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nie właściwym użytkowaniem przyczepy a także użytkowaniem nie zgodnym z jej przeznaczeniem (np. przeładowanie).

 7. Okres gwarancji urządzeń z niestandardowego dodatkowego wyposażenia ( np. wciągarka elektryczna, pompa hydrauliczna, siłownik hydrauliczny itp.) określony jest w odrębnej karcie gwarancyjnej wystawionej przez dealera lub producenta danego urządzenia.

 8. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia przyczepy do serwisu Producenta na własny koszt.

 9. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia przyczepy do serwisu producenta.

 10. Użytkownik traci prawo gwarancji w przypadku dokonywania napraw w niewyspecjalizowanych zakładach/ warsztatach naprawczych, lub dokonywał zmian konstrukcyjnych we własnym zakresie.

 11. Gwarancja nie daje Użytkownikowi prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków związanych z uszkodzeniem przyczepy.

 12. Strony umowy sprzedaży, w których sprzedawcą jest GEWE AUTO-EXPRES Grzegorz Piątek, w związku z udzieleniem na sprzedawane produkty gwarancji przez Sprzedawcę, będącego jednocześnie ich producentem, wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

 13. Postanowienia gwarancji nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta, zgodne z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi ani na uprawnienia konsumenta względem producenta, które wynikają z umowy kupna – sprzedaży.